۱. جهت مشاهده وضعیت ارسال سفارش ، شماره سفارش یا تلفن همراه خود را وارد نمایید.

۲. زمان ارسال حدودی کالا در مرحله نهایی سفارش بر اساس شیوه های ارسالی ذکر شده و همچنین از طریق پیامک اعلام می گردد.

۳. هر سفارش با توجه به زمان آماده سازی، تامین یا زمان بندی جمع آوری توسط شیوه های پستی ممکن است در مراحل بررسی سفارش یا بسته بندی مدتی قرار گیرد.

۴. ممکن است علیرغم جمع آوری کالا توسط پست یا تیپاکس ،کد رهگیری توسط اپراتور یا سامانه پستی در بخش پیگیری قرار نگرفته و با تاخیر بروزرسانی گردد.

۵. از سوال در خصوص زمان ارسال کالا یا تاخیر احتمالی خودداری نموده و اطمینان داشته باشید کالا در اسرع وقت پس از تهیه جهت ارسال اقدام میگردد.

۶. ممکن است با توجه به رسیدن کالا در منطقه پستی مقصد ، سفارش به طور خودکار به تحویل شده ، تغییر حالت دهد.

پشتیبانی