استرداد یا لغو سفارش

خریدار گرامی ، در صورت پایان مهلت ۲۴ ساعته درخواست استرداد یا لغو سفارش، فرم مربوطه نمایش داده نمی شود.